yrkeslärare och elever laborerar inom elsktroteknik

Doktorandprojekt: Att vara och bli yrkeslärare

Syftet med detta doktorandprojekt är att bidra med kunskaper om hur yrkeslärarstudenter, som är verksamma som obehöriga yrkeslärare, via sitt deltagande i den gymnasiala yrkesutbildningen och lärarutbildningen utvecklar en läraridentitet.

Fakta om projektet

Doktorand
Viktoria Grahn Johansson
Huvudhandledare
Daniel Alvunger
Biträdande handledare
Per Lindqvist
Ämne
Pedagogik (Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Yrkeslärare undervisar elever i yrkesämnen på gymnasienivå men förbereder även eleverna för arbete i ett yrke. Det innebär att yrkeslärare måste ha förankring i både lärar- och grundyrket. För att bli behörig yrkeslärare finns ett särskilt lärarprogram: Yrkeslärarprogrammet. Detta omfattar 90 hp (60 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning; VFU). Yrkeslärarstudenterna får sin grundyrkeskunskap validerad till yrkesämnen som en del av antagningen till programmet.

I både Sverige och andra länder är det vanligt att yrkeslärarstudenter redan före sin lärarutbildning arbetar som obehöriga yrkeslärare i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, eller att de får ett arbete som lärare under lärarutbildningens gång. Avhandlingsarbetet handlar om de yrkeslärarstudenter som parallellt med sina lärarstudier arbetar som obehöriga lärare och om deras yrkeslärande. Att både vara lärarstudent och lärare skapar såväl möjligheter som utmaningar för studenterna, arbetsplatsen och lärosätet. Framför allt väcker det frågor om yrkeslärande när yrkesläraren/yrkeslärarstudenten rör sig mellan framför allt gymnasieskolan/vuxenutbildningen och lärosätet.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP) och Forskargruppen med inriktning mot yrkesutbildning.