allmän illustration

Doktorandprojekt: Barns tillhörighet i förskolan

Detta projekt ska bidra med kunskap om vad som främjar respektive motverkar barns tillhörighet i förskolan. Grunden till studien är intervjuer med barn, lärare och vårdnadshavare samt observationer från förskolans vardagliga praktik.

Fakta om projektet

Projektledare
Karin Larsson
Ämne
Pedagogik (institutionen för didaktik och lärares praktik, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Forskningsprojektet har för avsikt att bidra med kunskap om vad som främjar respektive motverkar barns tillhörighet i förskolan. Studien är placerad inom forskningsområdet värdepedagogik och är kopplad till det nu avslutade internationella forskningsprojektet Politics of Belonging: Promoting children's inclusion in educational settings across borders (NordForsk 85644).

Tillhörighet förstås som något önskvärt, ett relationellt värde baserat på deltagande och gemenskap ställt i förhållande till tillhörighet i en globaliserad värld. Datakonstruktionen består av intervjuer med barn, lärare och vårdnadshavare samt observationer från förskolans vardagliga praktik. För att förklara hur tillhörighet görs används Nira Yuval-Davis (2011) teori om villkor för tillhörighet. En intersektionell analys besvarar vilka kategoriseringar som kan främja respektive motverka barns tillhörighet i förskolan.

Projektet är en del av forskningen i miljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).