allmän projektbild

Doktorandprojekt: Berättelser om vardagen och återhämtning från personer som lever med samtidig psykisk ohälsa och missbruk

Detta doktorandprojekt är en narrativ studie om berättelser från personer som lever med samtidig psykisk ohälsa och missbruk.

Fakta om projektet

Doktorand
Sara Zoric
Huvudhandledare
Ulrika Järkestig-Berggren
Biträdande handledare
Åsa Söderqvist-Forkby
Finansiär
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten, FYS
Tidsplan
1 sept 2020–1 sept 2024
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Förhållandet mellan samtidig psykisk ohälsa och missbruk är komplext. Tidigare forskning visar att samtidiga problematiker ökar risken för att såväl missbruket som den psykiska ohälsan accelererar. Det finns också en ökad risk att de växelvis förstärker varandra och får ett sämre förlopp.

Personer som lever med en samtidig psykisk ohälsa och missbruk kan också ha ytterligare svårigheter inom andra områden som boende, ekonomi och sociala kontakter. Att ha svårigheter inom exempelvis boende och ekonomi kan leda till att personen hamnar i hemlöshet. Svårigheter inom flera vardagslivsområden gör många gånger att dessa människor är i behov av insatser från olika myndigheter och verksamheter. 

Forskningsfältet är idag begränsat vad gäller vardagslivsperspektivet i forskning rörande personer som lever med samtidig psykisk ohälsa och missbruk. I mitt doktorandprojekt vill jag undersöka hur de upplever sin vardag och sin återhämtning. 

Min forskning utgår ifrån narrativa intervjuer med målgruppen, där intervjupersonerna ges möjlighet att delge sina upplevelser och berättelser. Studien kan därmed bidra med att belysa personernas upplevelser, då kunskap om deras tillvaro kan öka förståelsen kring målgruppen i stort, deras liv och levnadsvillkor. 

Doktorandprojektet är en del av forskningen i forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (Social work, Disability and Ageing; SODA).