Doktorand framför tvättmaskin och torktumlare

Doktorandprojekt: Big Data Exploatering för att förstå professionella produkters livscykel

Detta doktorandprojekt syftar till att använda Big Data för att kartlägga livscykeln för professionella produkter hos Electrolux Professional och växla från ett reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt till produktutveckling, produktion, underhåll och reparation.

Fakta om projektet

Doktorand
Rakshanda Jabeen
Huvudhandledare
Morgan Ericsson
Biträdande handledare
Jonas Nordqvist
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Electrolux Professional
Finansiär
Electrolux Professional, KK-stiftelsen
Tidsplan
September 2021 – september 2025
Ämne
Data- och informationsvetenskap (institutionen för datavetenskap och medieteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA)

Mer om projektet

Product Lifecycle Management (PLM) hanterar hela livscykeln för en produkt från dess födelse till konstruktion, design och tillverkning, service och bortskaffande av de tillverkade produkterna i branschen. I samband med avancerad tillverkningsindustri växer tillämpningarna av AI-teknologier fram i PLM.

Detta projekt syftar till att använda Big Data och maskininlärning i industriell produktlivscykelhantering och konstruera en hållbar upplevelse för samhället. Det aktuella målet med forskningen är att använda naturlig språkbehandling (NLP) för att automatisera utvinningen av viktig information från fritext av servicesamtal och teknikerkommentarer på fältet. För detta ändamål analyserar vi servicesamtal och maskinloggar. Det långsiktiga målet med forskningen är det prediktiva underhållet av professionella tvättmaskiner och torktumlare.

Projektet är en del av industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA) och forskningen i forskargrupperna Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA) och Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).