KL-trä och betong i bygget av nya kommunhuset i Växjö

Doktorandprojekt: Byggnadssystem av KL-trä och betong i samverkan – modellering och kravställning vid dimensionering

Vid konstruktioner som primärt byggs i trä idag kompletteras de även med betong, till exempel vad gäller grundläggning och trapphus. Detta doktorandprojekt har målet att öka förståelsen för hur hybridkonstruktioner av korslimmat trä i kombination med betong beter sig ur ett konstruktivt perspektiv.

Fakta om projektet

Doktorand
Carl Larsson
Handledare
Michael Dorn och Thomas K Bader, Linnéuniversitetet; Åsa Bolmsvik, Skanska Sverige AB
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF)
Projektstart
Okt 2019
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Vid konstruktioner som primärt byggs i trä idag kompletteras de även med betong, till exempel vad gäller grundläggning och trapphus. Detta doktorandprojekt har målet att öka förståelsen hur hybridkonstruktioner av KL-trä i kombination med betong beter sig ur ett konstruktivt perspektiv. Strukturens helhet, alltså globala fenomen som stabilitet och robusthet, behandlas.

Resultatet är en global beräkningsmodell som tar hänsyn till olika materials styvhet och kopplingar mellan materialen. Utifrån modellen och tillhörande resultat definieras vilka krav som ska ställas på respektive konstruktionsdel med tillhörande kopplingar. Projektresultaten kommer att kunna användas av entreprenörer och konstruktörer vid projektering av konstruktioner där KL-trä och betong samverkar i bärande och/eller stabiliserande delar. Likaså kommer resultaten att kunna användas för en optimering av den globala konstruktionen i sin helhet.

Ge kunskap om krav

Syftet med forskningsprojektet är att ge branschen och framför allt entreprenörerna kunskap om vilka krav de ska ställa vid upphandling av leverantörer, samt för att kunna friskriva sig från orimliga krav som inte är möjliga att uppfylla. Projektet kommer att generera kunskap om hur en global strukturmodell kan användas, vilka indata, variabler, systemval med mera som är relevanta. För att få en inblick i hur arbetet utförs idag kommer även en undersökning att göras med de konstruktivt insatta parterna i byggprojekt utförda idag.

Forskningsprojektet genomförs som ett industridoktorandprojekt med Skanska. Projektet finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) och ett flertal tillverkare, konsulter och företag ingår i referensgruppen.

Doktorandprojektet är en del av forskargruppen Tillståndsövervakning av konstruktioner och av forskningsprojektet Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem genom effektiv konstruktion och reducerat kolavtryck som startade i oktober 2019 vid institutionen för byggteknik.