Två personer som ber i en moské

Doktorandprojekt: Concurrent Muslim Orthodoxies – Transnationalism and religious diversity in a Swedish city

Projektet undersöker betydelsen av etnisk och religiös mångfald bland svenska muslimer.

Fakta om projektet

Doktorand
Gustav Larsson
Huvudhandledare
Jonas Svensson
Biträdande handledare
Kristina Gustafsson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 sep 2018 – 1 sep 2023
Ämne
Religionsvetenskap (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora)

Mer om projektet

Projektet behandlar kulturella möten och muslimsk identitet i en mångkulturellt svenskt kontext. Etnografiska metoder används för att analysera social interaktion mellan människor i bostadsområden präglade av internationell migration. Som ett resultat av sådan migration delas dessa områden ofta av människor med kopplingar till många olika delar av världen. Samtidigt delas ofta grundläggande termer för religiös självbeteckning (t.ex. ”muslim”) – även över kulturella gränser. Dessa definieras och uttrycks ändå på olika sätt, beroende på olika föreställningar kring etnisk och konfessionell identitet (t.ex. ”sunni”, ”shia”).

I förhållande till denna slags dynamik kommer projektet undersöka hur svenska muslimer förhandlar sina etniska och konfessionella skillnader. I detta är jag även intresserad av huruvida nya former av muslimsk identitet utvecklas som ett resultat av den kulturella mångfalden i svenska sammanhang – antingen som ett sätt att tillgodose skillnader eller som ett sätt att markera distans. Projektet har även som ambition att relatera studerade fenomen till det bredare historiska sammanhang som utgörs av dagens Sverige, samtidigt som jag undersöker betydelsen av viss transnationell utveckling.

----------

Projektet är en del av forskningen i:
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies
Cluster for Migration, Citizenship and Belonging