äldre man som håller hantlar i sina utsträckta händer

Doktorandprojekt: Den åldrande manskroppen

Syftet med denna studie är att få djupare förståelse för hur män över 60 år upplever en åldrande kropp och maskulinitet i samband med fysisk aktivitet. Teoretiskt bygger avhandlingen på hur åldrande maskuliniteter relaterar till dominerande föreställningar och hur sådana normer påverkar männens hälsa och självkänsla.

Fakta om projektet

Doktorand
Cecilia Rindhagen
Huvudhandledare
Jesper Andreasson
Biträdande handledare
Thomas Johansson, Sofia Ryman Augustsson
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
2022–2026
Ämne
Idrottsvetenskap (Institutionen för idrottsvetenskap, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på äldre mäns uppfattning om kropp och fysisk aktivitet utifrån ett sociologiskt och fenomenologiskt perspektiv. Ämnets relevans kan kopplas till behovet av kunskap om effekterna av en åldrande befolkning. I vår samtid har framsteg inom hälsa och sjukvård förbättrat livsvillkoren vilket bidragit till ökad livslängd, och som demografisk grupp ökar andelen äldre årligen både i Sverige och internationellt (WHO, 2022). I denna kontext riktar jag intresset mot den åldrade mannens upplevelser av hegemonisk maskulinitet och hur mening skapas i en åldrande och föränderlig kropp i rörelse.

Projektet är en del av forskningen i projektet Mäns akilleshäl – en fenomenologisk och sociologisk studie av prostataproblem och maskulinitet.