Doktoranden Ergün Bey håvar

Doktorandprojekt: Den mikrobiella näringsväven i kustnära egentliga Östersjön

Växtplankton, djurplankton, heterotrofa bakterier och virus är huvudkomponenterna i den marina mikrobiella näringsväven. Interaktionerna mellan dessa organismer påverka mängden energi som kan överföras till högre trofiska nivåer och allt liv i havet.

Fakta om projektet

Doktorand
Ergün Bey
Huvudhandledare
Hanna Farnelid
Biträdande handledare
Karin Holmfeldt, Elin Lindehoff
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS)
Tidsplan
1 april 2023–1 april 2027
Ämne
Ekologi (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Näring i havet förflyttas från växtplankton till djurplankton och bildar basen i den marina näringsväven. Klimatförändringar såsom temperatur och ändring av salthalt till följd av nederbörd kommer att påverka sammansättningen och förekomsten av växtplankton vilket påverkar den mikrobiella näringsväven. Förståelsen av den mikrobiella näringsvävens särskilt i kustområden saknas fortfarande, vilket gör det svårt att förutsäga påverkan av global uppvärmning på kustnära ekosystem.

Syftet med detta doktorandprojekt är att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar artsammansättning och interaktioner mellan organismer i den mikrobiella näringsväven i kustområden i Östersjön. Projektet kommer att bestå av studier över organismnivåer som sträcker sig från mikro- och nanobetare, växtplankton till bakterier och virus.

Projektet består av tre delprojekt: Studie 1 involverar fältprovtagning för att studera faktorer som påverkar växtplanktonbiomassa i kustvatten. Studie 2 involverar laboratorieexperiment för att studera tillväxt av pikoväxtplankton och betning under olika temperaturförhållanden. Slutligen kommer studie 3 att undersöka betningsselektion hos djurplankton.

Projektet kommer att ge insikter om interaktioner på flera nivåer som är väsentliga för att förstå marina ekosystemfunktioner och det framtida tillståndet för kustnära ekosystem. Denna kunskap är viktig för att öka förståelsen av funktioner inom den marina näringsväven och livet i havet.

Projektet är ett samarbetsprojekt inom spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS). Forskniningen är också en del av Kunskapsmiljö Linné Vatten.