Garfik: Linneablommor

Doktorandprojekt: Egenskaper hos stockar av asp för förbättrad produktionsförmåga

Projektets syfte är att skapa ökad förståelse för specifika träegenskaper hos aspstockar, och på så sätt kunna ta fram lämpliga system för sortering av stockar samt verktyg för att kunna bedöma slutproduktens kvalitet hos Swedish Match.

Fakta om projektet

Doktorand
Alma Strkonjic
Huvudhandledare
Jimmy Johansson
Biträdande handledare
Johan Lindeberg, Harald Säll, Linnéuniversitetet, Emil Lagerqvist, Swedish Match
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Swedish Match
Finansiär
Forskarskolan ProWOOD+ inom KK-stiftelsen
Tidsplan
2018–2023
Ämne
Skogsindustriella produktionssystem, Skog och träteknik (institutionen för skog och träteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupp
Skog och trä, Forest Products
Kunskapsmiljö Linné
Grön hållbar utveckling
Webbplats
https://prowood.se

Mer om projektet

Tändsticksproduktion står inför många utmaningar kopplat till oförutsägbarhet i aspstockarnas kvalitet och virkesegenskaper. Inom ramen för projektet genomförs studier relaterat till:

  • Undersökning av mekaniska och fysikaliska egenskaper hos asp mellan och inom träd av olika ursprung, deras samband och betydelse för tändsticksindustrin.
  • Bedömning och kriterier för aspstockkvaliteter med olika metoder och verktyg.
  • Utveckling av metoder för noggrann sortering av aspstockar inom industrin.
  • dentifiering av inbördes samband mellan kvalitetsaspekten av aspstockar och mellanprodukter (fanér) och slutprodukter (tändstickor).
  • Modellering och utveckling av lämpligt kvalitetsverktyg för tändsticksindustrin. Projektet utvecklar en grundläggande kunskap om råvaror och produkter för innovation, vilket är nyckeln för att främja skogsindustrins utveckling.

Projektet är en del av forskningen i industriforskarskolan ProWood+ samt i forskargrupprna Skog och trä, Forest Products och ingår i Kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling