fotomontage, äldre kvinna som känner på sitt smalben och bredvid sitter med ansiktet begravt i händerna

Doktorandprojekt: Egenvård som metod för att minska risken för såråterfall

Syftet med projektet är att förebygga återfall av svårläkta sår, förbättra vårdprocesser och främja en personcentrerad och jämlik vård. Vår strategi är att utveckla en personlig egenvårdsplan med syfte att stärka personalen och patienternas kunskap avseende sår och egenvård vid svårläkta sår.

Fakta om projektet

Doktorand
Marcus Rosenburg
Huvudhandledare
Cecilia Fagerström
Biträdande handledare
Hanna Tuvesson, Gunilla Lindqvist
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Region Kronoberg, Blekinge Tekniska Högskola, Sårcentrum, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Jämtland Härjedalen, Ronneby kommun, Karlskrona kommun, RiksSår
Finansiär
Linnéuniversitetet, Kampradstiftelsen
Tidsplan
20 jan 2020–20 jan 2025
Ämne
Vårdvetenskap (Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Genom att beskriva individers erfarenheter ur ett livsvärldsperspektiv hoppas vi få svar på frågor såsom hur livet ser ut efter läkt sår. Vad har förändrats? Hur upplevs vardagen? (studie I).

Livsvärldsperspektivet präglar även studie II, där erfarenheter av att få råd om egenvård står i fokus. Dessa råd ges under behandlingen, alltså under tiden med aktiva sår. Hur erfars dessa samtal? Vilka råd ges?

Studie III handlar om data från RiksSår, ett kvalitetsregister där svårläkta sår registreras. Delstudien handlar om samband mellan variabler såsom kön, ålder, sjuklighet, egenvård och behandling.

Avhandlingsarbetet grundar sig på patientens erfarenheter. Projektet är en del av forskningen i forskningsprojektet En samskapande lösning för en personlig egenvårdsplaneringsprocess för att förebygga återfall i svårläkta sår.