skiss på smart stad

Doktorandprojekt: Ekosystem och smarta städer

Städer står inför stora klimatutmaningar. I mitt doktorandprojekt undersöker jag hur digital transformation och ekosystem bidrar till ökat samarbete mellan offentlig och privat sektor vid framtagningen av innovativa lösningar, samt vilka potentiella affärsmodeller som uppstår.

Fakta om projektet

Doktorand
Senadin Alisic
Handledare
Jesper Andersson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Skanska, Combitech, Södra, Siemens, Veab, Wexnet, Växjö kommun
Finansiär
Combitech, KK-stiftelsen
Tidsplan
Jan 2020–
Ämne
Data- och informationsvetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Sedan tre år tillbaka har Skanska tillsammans med Södra och Combitech jobbat i ett projekt som kallas Crossways Växjö. Samarbetet har breddats och nu ingår bland annat även Växjö energi och Wexnet samt Siemens och Region Kronoberg.

Gruppen samverkar för att hitta de bästa lösningarna för stadsdelen Bäckaslöv. Den nya stadsdelen ska bli smart och hållbar.

Vi undersöker en mängd olika lösningar inom skilda aspekter av "smarta städer". De projekt vi driver vidare just nu är relaterade till innovationer inom energi, samt en digital plattform som ska möjliggöra nya affärsmodeller och innovationsekosystem.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA) och Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).