lärare framför en klass

Doktorandprojekt: Elevhälsoarbete i gymnasieskolan

Detta avhandlingsprojekt fokuserar på elevhälsoarbete i gymnasieskolan. Flera aktörers perspektiv är representerade.

Fakta om projektet

Doktorand
Zofia Hammerin
Huvudhandledare
Goran Basic
Biträdande handledare
Jenny Westerlund
Finansiär
Linnéuniversitetet, Skaraborgsinstitutet
Tidsplan
1 sept 2020–1 sept 2025
Ämne
Pedagogik, socialpedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Barns och ungas mående är ett ämne som väckt uppmärksamhet och debatt under de senaste åren. Skolan har identifierats som en viktig arena för att arbeta med hälsa och det är även lagstadgat i svensk skollag.

I lagändringen som trädde i kraft 2011 framhölls det att skolan främst ska arbeta främjande och förebyggande, men direktiven kring vad det innebär är otydliga. Hälsa och lärande är sammankopplat och flera aktörer i skolan arbetar med detta på olika sätt. Det saknas dock konsensus om vad det innebär att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, samt vems eller vilkas uppdrag detta är.

Detta avhandlingsprojekt fokuserar på elevhälsoarbete i gymnasieskolan, både från elevers, lärares, elevhälsopersonals och rektorers perspektiv. Projektet undersöker frågor som vad ett elevhälsoarbete är och kan vara enligt de olika aktörerna, samt vad elever själva anser påverkar deras hälsa i skolan.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Research in inclusion, democracy and equity (RIDE).