stetoskop, miniräknare och blanketter

Doktorandprojekt: En försäkringsmässig sjukförsäkring?

Detta doktorandprojekt kretsar kring hur den allmänna sjukförsäkringen stramats åt de senaste decennierna, framför allt genom implementeringen av olika försäkringsmässiga styrtekniker.

Fakta om projektet

Doktorand
Adam Nyström
Huvudhandledare
Bengt Larsson
Biträdande handledare
Anna-Liisa Närvänen
Tidsplan
2021–
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

De senaste decennierna har vi kunnat bevittna en rejäl åtstramning av den allmänna sjukförsäkringen. Den bärande argumentationen för att åstadkomma detta har ofta tagit sin utgångspunkt i att sjukförsäkringen varit för mjuk och generös, vilket gjort att den lånat sig alltför lätt till överutnyttjande.

Men samtidigt har vi bevittnat ett mångfaldigande av nya diskurser, mål och tekniker rörande sjukförsäkringen, förändringar som svårligen kan hänföras till en bakomliggande idé (som till exempel att sjukförsäkringen skulle vara för generös). Dessutom är vägen mellan nämnda problemförskjutning och konkret policy på intet sätt given.

Avsikten med avhandlingsprojektet är att ta ett holistiskt grepp på hur det har gått till att strama åt sjukförsäkringen, framför allt genom att förstå förändringarna som ett försök till att göra sjukförsäkringen mer försäkringsmässig.