två polisstudenter övar omhändertagande

Doktorandprojekt: En studie av den autentiska polisen

I min avhandling studerar jag kunskaper, färdigheter och emotioner inom polisiärt arbete, samt hur dessa tränas på polisutbildningen för att synkronisera med det ideala polisiära arbetet.

Fakta om projektet

Doktorand
Clara Taripanah
Huvudhandledare
Ylva Ulfsdotter Eriksson
Biträdande handledare
Cecilia Jonsson
Tidsplan
Jan 2021–
Ämne
Sociologi (Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Polismyndigheten har historiskt skiftat i synen på vad som är eftertraktade kunskaper och kompetenser hos studenter på polisutbildningen, på grund av varierande ideal i porträtterandet av en polis. Trots institutionella försök att förändra bilden av de egenskaper som krävs lever traditionella föreställningar om vad som anses vara riktigt polisarbete vidare, där praktiska, tekniska, fysiska och erfarenhetsbaserade kunskapsformer premieras.

För att få erfarenhet av polisiära situationer och lära sig förkroppsliga polisrollen, agerar studenter på polisutbildningen i simuleringar av verkliga polisiära händelser, där de ska uppvisa korrekt teoretisk och praktisk kunskap. Fokus ligger även på studentens känslor, beteenden och attityder. Simulationsövningarna kan därför ses som ett exempel på när kunskap, kultur och socialisering lärs in i symbios.

Genom att använda polisutbildningens simulationsövningar som studieobjekt i denna avhandling är syftet att undersöka polisstudenters och lärares föreställningar om hur en kompetent och autentisk polis bör vara, samt hur övningarna socialiserar polisstudenterna till en professionell och autentisk framtida polis. Ytterligare en aspekt som jag ska undersöka är de emotionsregimer som förekommer inom polisarbetet, samt hur studenternas emotioner och handlingar tränas för att forma dem till korrekt reagerande och agerande poliser.