Projektbild Evolutionary ecology of the Baltic Sea

Doktorandprojekt: Evolutionär ekologi i Östersjön

Målet med detta projekt är att undersöka vilken effekt temperatur och därmed klimatförändringar har på olika vattenlevande organismer. För att göra detta används hoppkräftor och biofilm som modellorganismer.

Fakta om projektet

Doktorand
Ida Krogsgaard Svendsen
Huvudhandledare
Anders Forsman
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Tidsplan
Mars 2021 – Februari 2025
Ämne
Ekologi (Institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Hur förändras livet i Östersjön av 50 års uppvärmning? De biologiska och kemiska processerna i havet är beroende av temperatur och alla levande organismer har en optimal temperatur som de trivs bäst i. Det här projektet utgår från en vik som har värmts upp av kylvatten från ett närliggande kärnkraftverk för att studera hur de levande organismerna har reagerat på höjd vattentemperatur.

Projektet undersöker också hur förändringar till följd av klimatförändringar är reversibla vid en återgång till ursprungliga förutsättningar.

För att undersöka detta använder projektet de två modellorganismerna hoppkräftor och biofilm. Projektet består av fyra delstudier: tre med biofilm och en med hoppkräftor.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Projektet är en del av: