drag queens på en teaterscen

Doktorandprojekt: Förhandling av respektabilitet

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur deltagare inom dragkultur konstruerar och upplever familjeliv, genus och åldrande.

Fakta om projektet

Projektnamn
Förhandling av respektabilitet: Familjeliv och åldrande i avvikande kulturer
Doktorand
Filippa Maria Flaherty
Huvudhandledare
Veronika Burcar Alm
Biträdande handledare
Magnus Persson
Tidsplan
2023–2028
Ämne
- Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)
- Kriminologi (Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Genom kultursociologiska och kulturkriminologiska perspektiv fokuserar mitt avhandlingsprojekt på avvikelse- och stigmatiseringsprocesser, och hur sådana konstruktioner kan bli meningsfulla på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Studien baseras på etnografiskt fältarbete inom dragkulturen och undersöker hur dragdeltagare konstruerar och upplever familjeliv, genus och åldrande. Jag är särskilt intresserad av hur dessa teman framförs och berättas inom kulturen, hur och varför sådana konstruktioner blir meningsfulla, och vad det resulterar i. Vidare är jag intresserad av stigmatiseringsprocesser riktade mot dragkulturen, och hur deltagare inom kulturen förhandlar sina identiteter i förhållande till sådana kulturella diskurser.