Illustration av byggnader med sina digitala tvillingar

Doktorandprojekt: Förverkliga smartare organisation genom att utveckla organisationens digitala tvilling

En Digital Tvilling av en Organisation (DTO) som en mjukvarukomponent föreslår en levande modell av ett organisation. Det kan spela en nyckelroll för att förverkliga och analysera olika aspekter av organisationer, hjälpa chefer med kunskap om organisationens status och förutse möjliga effekter av potentiella förändringar i organisationen.

Fakta om projektet

Doktorand
Farid Edrisi
Huvudhandledare
Mauro Caporuscio
Biträdande handledare
Diego Perez-Palacin
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Scania, Virtual Manufacturing
Finansiär
Grundutbilding, TVTC, Växjö kommun och KK-Aladino
Tidsplan
1 juli 2021–juni 2026
Ämne
Data- och informationsvetenskap (institutionen för datavetenskap och medieteknik, fakulteten för teknik)
Forskargrupper
Engineering Resilient Systems (EReS) och Smart Industry Group (SIG) 

Mer om projektet

Ny industriell teknik och genombrott som Internet of Things (IoT), 5G Internet, Cyber-Physical Systems (CPS) och så vidare lägger grunden för uppbyggnaden av nya organisationer där allt hänger ihop och interagerar med varandra. Även om dessa nya tekniker ger olika fördelar för industrin, särskilt när det gäller övervakning, kontroll och hantering av processer, gör de också systemen mer komplicerade genom att introducera nya utmaningar som inte fanns tidigare.

En av dessa frågor är 'Perpetual Change' som orsakar osäkerhet i organisationen. Organisationer måste förändra sina traditionella affärsprogramvarulösningar för att överleva och förbli konkurrenskraftiga i denna dynamiska, oförutsägbara och ständigt utvecklande miljö. Därför måste de vara smarta för att reagera snabbt på oförutsedda situationer.

Ett lovande alternativ för organisationer att ta till sig smarthet är att använda organisationens digitala tvilling (DTO) som ger en korrekt digital kopia av organisationen. Förutom den konventionella representationen av enheter, utrustning och fysiska tillgångar, innehåller en DTO processer, tjänster, människor, roller och alla andra viktiga faktorer för driften av organisationer. Som en konsekvens skulle det hjälpa företagsledare att förbättra hållbarheten i sina organisationer genom att hjälpa dem att fatta de bästa möjliga besluten genom kontinuerlig simulering, analys, optimering och utvärderingar. Men med tanke på dagens ständigt föränderliga organisationer har processen att upprätta en DTO för fullt utnyttjande av dess fördelar inte behandlats väl och kräver ytterligare forskning. För detta ändamål, min Ph.D. avhandlingen syftar till att tillämpa tekniska bästa praxis för att hjälpa organisationer att utveckla sin DTO.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Smart Industry Group (SIG) och Engineering Resilient Systems (EReS)