kustbild med hav och berggrund som möter havet

Doktorandprojekt: Hur påverkas kustnära kolflöden av klimatförändringar?

Det är en stor utmaning att förstå hur klimatförändringarna kommer påverka biodiversitet, biogeokemiska processer samt ekosystemens produktion. Centralt i denna förståelse är hur kol fastläggs, cirkulerar och exporteras inom och mellan system. Detta projekt kommer fokusera på kustnära ekosystem som är viktiga då de hyser hög biodiversitet och står för en stor del av havens produktion. Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Fakta om projektet

Doktorand
Katerina Wagner
Huvudhandledare
Samuel Hylander
Övriga projektmedlemmar
Mark Dopson, Anders Forsman, Marcelo Kretzer, Markus Franzén, Elin Lindehoff
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 mars 2023–1 mars 2027
Ämne
Ekologi (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Läs mer på doktorandprojektets engelska sida.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen FödovävsekologiLinnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS) och Kunskapsmiljö Linné Vatten.