grän tavla med kritor och koordinatsystem, x-axel är tid och y-axel kunskap

Doktorandprojekt: Individualiserad matematikundervisning och dataanalyser som stödverktyg

Detta avhandlingsprojekt ämnar undersöka hur matematikundervisning kan stödjas och förbättras genom dataanalyser av användardata, som genereras i samband med användandet av interaktiva digitala läromedel.

Fakta om projektet

Doktorand
Rebecka Rundquist
Handledare
Italo Masiello och Kristina Holmberg
Tidsplan
Aug 2019–aug 2024
Ämne
Pedagogik (Institutionen för pedagogik och lärande, Fakulteten för samhällsvetenskap)
Utbildningsteknologi (data- och informationsvetenskap, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Vi använder mer och mer digitala läromedel inom skolan. Därför behöver forskning genomföras för att undersöka vilka möjligheter detta medför. Särskilt aktuellt är detta i och med Covid-19.

Då vi använder digitala läromedel genereras även användardata från eleverna, vilken kan analyseras för att säga något om deras lärande och lärandeaktiviteter. Dessa dataanalyser kan till exempel generera lärandeprogression, som i sin tur kan utmynna i något som kallas för utvecklingsbanor som illustrerar och visualiserar elevers lärande.

Projektet kommer framför allt att fokusera på lärarens roll i matematikundervisning i samband med implementering av användandet av dataanalyser inom undervisningen, samt vilka undervisningsmöjligheter som uppstår i och med implementering. En central fråga är om utvecklingsbanor kan möjliggöra för mer individualiserad undervisning inom matematik.

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med fyra olika typer av studier, som alla kommer att vara inom disciplinen pedagogik. Studierna som kommer att genomföras är följande:

  1. Översiktsstudie.
  2. Enkätstudier av förväntningar, attityder, förståelse och behov i förhållande till dataanalys i matematikundervisning.
  3. Longitudinell studie av utvecklingsbanor i samband med digitala läromedel i matematikundervisning.
  4. Implementering av optimala utvecklingsbanor i matematikundervisningen för att individualisera undervisningen.

Projektet är en del av Linnéuniversitetets forskargrupp EdTechLnu, som genomför forskning i fältet där utbildning möter teknologi, det vill säga utbildningsteknologi.