Förstoringsglas framför träklossar med en grafisk bild av en symbolbild för en människa

Doktorandprojekt: Kunskap och lärande genom systematisk uppföljning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och familj

I mitt doktorandprojekt studerar jag systematisk uppföljning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och familj utifrån aspekterna genomförande, kunskap och lärande.

Fakta om projektet

Doktorand
Petra Höglund
Huvudhandledare
Torbjörn Forkby
Biträdande handledare
Jesper Johansson
Finansiär
Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS), Växjö kommun
Tidsplan
sept 2019–sept 2023
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Det sociala arbetets verksamhetsområden är komplexa och ställer ständiga krav på ny kunskap och dess tillämpning i praktiken, för att kunna möta de behov som finns. Att systematiskt följa upp socialtjänstens insatser kan förstås utifrån strävan efter en evidensbaserad praktik (EBP). Idén om EBP bygger på tanken om att den professionella praktiken, dess insatser och de metoder som används bör baseras på systematisk och tillförlitlig kunskap. En mängd tidigare studier på området har dock visat på svårigheter i att förverkliga EBP inom socialt arbete, bland annat gällande brister i att tillvarata kunskaper från socialtjänstens verksamheter.

En möjlig lösning ses i att systematiskt följa upp insatser på individ- och gruppnivå, och att använda resultaten för verksamhetsutveckling. I den statliga utredningen om framtidens socialtjänst föreslås dessutom att det införs ett lagkrav på den typen av uppföljning.

Syftet med mitt doktorandprojekt är att studera vad systematisk uppföljning (SU) av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och familj kan innebära när det genomförs i praktiken. Jag studerar öppenvårdsverksamheter i två kommuner för att förstå hur SU genomförs, vilken kunskap som skapas och hur kunskapen kommer till användning i praktiken. I de studerade verksamheterna används två olika modeller med skilda utgångspunkter för SU - LOKE (Lokal Evidens) och FIT (Feedback-informed treatment).

Med resultaten från studien hoppas jag kunna bidra med ökad kunskap om och förståelse för hur SU kan användas inom socialtjänsten.