träningsklädd kvinna som trycker ut tablett ur karta

Doktorandprojekt: Kvinnors fitnessdopning

Projektet fokuserar på meningsskapande processer kring dopning och dopninganvändande i en gym- och fitnesskontext. Mer precist syftar projektet till att söka förstå kvinnors dopnings trajektorier, det vill säga deras vägar till och från dopning, och hur dopning förstås i relation till kropp, genus, hälsa med mera.

Fakta om projektet

Doktorand
Ellen Sverkersson
Handledare
Jesper Andreasson och Torun Elsrud, Linnéuniversitetet; Thomas Johansson, Göteborgs universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Prodis (Prevention av dopning i Sverige)
Finansiär
Forte
Tidsplan
3 sept 2018–juni 2025
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Kvinnors fitnessdopning är del i ett större projekt som heter Att pumpa upp egot: Livsbiografiska studier av unga människors dopningstrajektorier. Detta projekt syftar till att identifiera och utforska olika sätt att närma sig och förhandla kring olagligt bruk av dopning. Projektet har ett preventivt fokus och genomförs i samarbete med det nationella antidopningsnätverket Prodis (Prevention av dopning i Sverige).

I detta delprojekt fokuseras på kvinnors dopninganvändning. Med hjälp av intervjuer och onlinestudier söker projektet förståelse för meningsskapandet av dopning i fitnesskulturen genom att analysera kvinnors dopningtrajektorier, samt hur de legitimerar och förhandlar om genus, kropp och hälsa i relation till deras dopningspraktik.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Health, Gender and Embodiment och Etnografiskt forum.