Några ungdomar som tar en selfie

Doktorandprojekt: Lagom perfekt. Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar

Min avhandling "Lagom perfekt – erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar" är ett bidrag till kunskapen om ungas psykiska ohälsa.

Detta projekt avslutades 2017.

Fakta om projektet

Doktorand
Linda Hiltunen
Huvudhandledare
Anna-Liisa Närvänen
Biträdande handledare
Anna Lund
Tidsplan
2008–2017
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Allt fler ungdomar i Sverige rapporterar ohälsa. Det rör sig främst om stress, men även andra psykiska och fysiska besvär. I min avhandling visar jag att ungas upplevelse av ohälsa till stor del bottnar i deras dagliga kamp om att skapa och upprätthålla social status bland jämnåriga.

Ett viktigt resultat är att både de som till synes lever upp till normer om perfektion och de som av olika skäl hamnat utanför mår dåligt. Det jag kallar perfektionismens tyranni påverkar de ungas hälsa negativt. Den ständiga strävan mot perfektion gör att man aldrig känner sig helt nöjd, man når aldrig riktigt fram.

Jag menar att studien är ett viktigt bidrag för att förstå ungas självrapporterade ohälsa. Den visar hur normer om perfektion är en betydande orsak till att unga mår allt sämre. I avhandlingen har jag låtit gymnasieungdomar själva fått komma till tals och berätta om ohälsans orsaker och på vilka sätt de kan hantera situationer där ohälsan gror.

Avhandlingens slutsatser baseras på ett urval av 497 gymnasieungdomar. Dessa unga har besvarat en traditionell hälsoenkät i kombination med att de berättat om sina erfarenheter av ohälsa i anonyma uppsatser. Därutöver har ett begränsat antal av studiens deltagare intervjuats.

År 2018 vann avhandlingen Sociologförbundets pris för bästa avhandling i sociologi 2016/17.