nätverk med noder

Doktorandprojekt: Mekanismerna bakom gängmord

Dödsskjutningar och explosioner relaterade till organiserad brottslighet har ökat drastiskt under de senaste åren i Sverige. Syftet med den här avhandlingen är att undersöka nätverkskonstellationer i svenska gatugäng och förstå korrelationen mellan organisationsstrukturen och gängmord.

Fakta om projektet

Projektnamn
Mekanismerna bakom gängmord – en social nätverksanalys av svenska gatugäng
Doktorand
Henrietta Johansson
Huvudhandledare
Olof Reichenberg
Biträdande handledare
Giangiacomo Bravo, Ola Kronkvist
Tidsplan
1 sept 2023–1 sept 2028
Ämne
Sociologi, kriminologi (Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Dödsskjutningar och explosioner relaterade till organiserad brottslighet har ökat drastiskt under de senaste åren i Sverige. Eftersom inget annat europeiskt land haft en motsvarande utveckling blir de svenska kriminella nätverken särskilt viktiga att undersöka. Gängmord är ett planerat brott — som influeras av interna regler, geografiska variabler och möjligheter till kriminella karriärer inom nätverket.

Syftet med denna studie är därför att undersöka organisationsmekanismerna i svenska gatugäng och förstå korrelationen med skjutvapenmord. Studien kombinerar kvalitativa och kvantitativa empiriska data genom nätverksanalys. Målet med avhandlingen är att bidra med forskning om organiserad brottslighet, samt ge nya insikter om gängmord till beslutsfattare och brottsbekämpande aktörer.