Tidningar och ipad

Doktorandprojekt: Migration discourse in the Swedish mainstream and social media

Projektet syftade till att analysera mediediskursen om migration i Sverige under det senaste decenniet.

Fakta om projektet

Doktorand
Victoria Yantseva
Handledare
Giangiacomo Bravo
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
2019–2022
Ämne
Sociologi (institutionen för samhällsstudier, fakulteten för för samhällsvetenskap)
Avhandling
Frames of threat and solidarity: Dynamics of media discourse on immigration in Sweden

Mer om projektet

Projektet syftar till att analysera mediediskursen om migration i Sverige under det senaste decenniet. För att uppnå detta mål använder projektet storskalig textdata som samlats in från olika medieresurser, såsom nationella tidningar, sociala medier (Twitter och Facebook) samt onlineforum.

Å ena sidan undersöker projektet hur den interna uppbyggnaden av moderna medier bidrar till formuleringen av den offentliga debatten om migration. Å andra sidan fokuserar projektet på flyktingkrisen som en extern händelse och dess inverkan på den övergripande diskursdynamiken i svenska medier. I slutändan syftar projektet till att förstå hur dessa interna och externa faktorer påverkar utformningen och uppbyggnaden av migrationsagendan i Sverige.

Den metodologiska ramen för projektet består av en mängd olika textanalysmetoder, såsom sentimentanalys, ämnesmodellering, ordinbäddning och maskininlärning, vilket hjälper till att få inblick i innehållet och emotionella aspekter av meddelanden som publiceras i medier. Textanalysmetoder kompletteras ytterligare med social nätverksanalys och studien av kommunikationsmönster bland sociala medier-användare.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Computational Social Sciences (CSS) och i Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA)