allmän projektbild

Doktorandprojekt: Mikrobiell ekologi i Östersjösediment utsatta för 50 års uppvärmning

Det här projektet studerar mikrobiologin i östersjösediment som har exponerats för artificiell uppvärmning över 50 års tid, med syftet att förbättra vår förståelse för framtida klimatförändringar. Projektet fokuserar på sammansättningen av mikroorganismer och deras förmåga att hantera och anpassa sig till ökade temperaturer.

Fakta om projektet

Doktorand
Songjun Li
Huvudhandledare
Mark Dopson
Assisterande handledare
Anders Forsman, Samuel Hylander, Marcelo Ketzer
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Formas
Tidsplan
Maj 2021–april 2025
Ämne
Ekologi (Institutionen för biologi och miljö, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Projektet studerar och jämför sediment från Östersjön för att undersöka hur vattentemperatur influerar geokemi, ekologiska och evolutionära processer, biologisk mångfald och akvatiska ekosystem.

Mer specifikt utgår projektet från förflyttninngsexperiment i fält. I experimenten flyttas sedimentprover mellan en vik som har värmts upp av kylvatten från ett närliggande kärnkraftverk i 50 års tid, och en normaltempererad kontrollvik. Detta ger en unik möjlighet att generera insikter om anpassning till temperaturförändringar, att utvärdera motståndskraftighet hos organismerna i sedimenten, samt att bättre förstå huruvida effekterna av långvarig temperaturförändring är reversibel.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

 

Projektet är en del av: