allmän projektbild

Doktorandprojekt: Miljöeffekter av sura sulfatjordar i Sverige

Projektet utreder sura sulfatjordars geokemi och deras effekt på miljön, jordar och omgivande vattendrag, samt den geografiska utbredningen av dessa jordar i Sverige.

Fakta om projektet

Doktorand
Alexandra Nyman
Huvudhandledare
Mats Åström
Finansiär
Naturvårdsverket
Tidsplan
Start 2020, förväntas avslutas 2024
Ämne
Miljövetenskap (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Sura sulfatjordar är naturligt förekommande jordar. I Norden hittas de ofta i kustnära områden som tidigare har varit gammal havsbotten. Dessa jordar är intressanta ur en geokemisk och miljövetenskaplig synvinkel, och har blivit kopplade till försurning av jordar och vattendrag då de kommer i kontakt med syre. De har också historiskt sett varit viktiga ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, och ofta använts som viktiga jordbruksjordar.

Detta projekt fokuserar på vad som händer ur en miljö- och geokemisk synvinkel i dessa jordar, med speciellt fokus på Sverige som helhet. I vilken omfattning återfinns dessa jordar i Sverige, och finns det geografiska trender? Projektet kommer att bidra till djupare föreståelse för sura sulfatjordar, och hur de förhåller sig till svenska jordar.