Grafik: Linneablommor

Doktorandprojekt: Mixotrofisk odling av mikroalger för återvinning av näringsämnen och CO2 från avloppsvatten och rökgas

Mikroalger kan effektivt återvinna näringsämnen och koldioxid från industriella avfallsströmmar. Mixotroft odlingsläge för mikroalger, som är mer produktivt än det vanliga autotrofiska läget, undersöks i höst och vintrar i denna studie.

Fakta om projektet

Projektnamn
Mixotrofisk odling av mikroalger för återvinning av näringsämnen och CO2 från avloppsvatten och rökgas
Doktorand
 Quyen Nham
Huvudhandledare
Elin Lindehoff
Biträdande handledare
Hanna Farnelid, Catherine Legrand
Deltagande organisationer
Kalmar Energi, Kalmarsundsregionens Renhållare Deponeringsplats Moskogen, Cheese production Arla Foods AB
Finansiär
FORMAS
Tidsplan
1 oktober 2019 - 1 oktober 2023
Ämne
Ekologi (Institutionen för biologi och miljö, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Forskargrupp
(MPEA) Marina växtplankton – ekologi och applikationer, (Algoland projekt)
Kunskapsmiljö
Vatten

Mer om projektet

Odling av mikroalger för bioremediering av avfall ger ett nytt effektivt sätt att återvinna näringsämnen och koldioxid (CO2) från industriella avfallsströmmar, med den ytterligare fördelen att producera värdefull biomassa. Detta projekt syftar till att förbättra prestandan av alglösningar med mixotrofiska mikroalger som kan använda en organisk kolkälla och samtidigt fotosyntetisera. Mixotrof produktion kommer att förlänga odlingssäsongen under vinterförhållanden med låg temperatur och ljus, samt öka återvinningseffektiviteten årligen.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Marina växtplankton – ekologi och applikationer (MPEA) och i Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems (EEMiS)