händer som väljer bland foton på personer

Doktorandprojekt: Multiple categorization in resume screening: Stereotype content perspective

Detta doktorandprojekt fokuserar på att undersöka hur de typer av kategorier en arbetssökande tillhör uppfattas av en arbetsgivare och påverkar efterföljande, diskriminerande bedömningar och anställningsbeslut.

Fakta om projektet

Doktorand
Andrea Strinic
Ämne
Psykologi (institutionen för psykologi, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

För att lyckas i en anställningsprocess måste sökanden vanligtvis med framgång ta sig igenom gallringen av ansökningar och bli inbjuden till en intervju. Det här är också den fas i anställandet där ny forskning i form av fältförsök har visat att diskriminering på olika grunder i många länder världen över har identifierats (Bertrand och Duflo, 2017).

Hittills har en stor del av forskningen inom diskriminering gett insikter i diskriminerande beslut baserade på en viss social kategori eller grupp (till exempel kön eller ras). För att skapa ytterligare förståelse försöker detta forskningsprojekt ta itu med det faktum att fler än en demografisk egenskap som är en möjlig grund för diskriminering kan finnas med ett CV. Huvudfrågan projektet ställer är således hur de som beslutar om anställningen skapar sig det övergripande intrycket av en kandidat utifrån hans/hennes tillhörighet till flera olika grupper.

Mer specifikt fokuserar detta doktorandprojekt på hur arbetssökande utifrån skärningspunkten mellan deras demografiska egenskaper i form av etnicitet (svensk/arabisk), kön (kvinna/man), ålder (55 år/30 år) och homosexualitet (homosexuell/ej nämnt) kommer att uppfattas under gallringen av ansökningar i anställningsprocessen. För att uppnå detta kommer projektet också att fokusera på hur stereotype content-modellen (SCM) kan tillämpas i fall som tillhör flera olika grupper och därav följande beteenden.

Projektet är en del av forskningen vid Linnaeus University Centre for Discrimination and Integration Studies.