Himalaya

Doktorandprojekt: Östra Himalayas gränsland: region, gemenskap, arbetskraft och miljö i 1900-talets Indien

Fakta om projektet

Doktorand
Brinda Kumar
Huvudhandledare
Gunnel Cederlöf
Biträdande handledare
Bengt Karlsson, Stockholms Universitet
Tidsplan
2022-2026
Ämne
Historia, Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora

Läs mer om projektet på den engelska sidan