Skogsbrand i Kråkshult, Lidhult. Foto: Bengt Nilsson.

Doktorandprojekt: Räddningstjänst och skogsbruk i samverkan

Inom projektet genomförs två studier. Den första studien beskriver enskilda privatskogsägares erfarenheter av skogsbrand på den egna fastigheten. Den andra studien beskriver räddningstjänstens erfarenheter av samverkan med skogsägare under skogsbränder på privat fastighet.

Fakta om projektet

Doktorand
Frida Björcman
Huvudhandledare
Åsa Blom
Biträdande handledare
Bengt Nilsson, Anders Svensson
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, Lunds tekniska högskola, Räddningstjänsten i Västra Blekinge, Räddningstjänsten Ljungby, Förbundet Sveriges frivilliga brandkårer, Region Kronoberg
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
1 okt 2020–1 dec 2024
Ämne
Skogsindustriella produktionssystem (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Under de senaste åren har det blivit alltmer tydligt att vi kommer att ställas inför svåra klimatrelaterade utmaningar. För landsbygden, som till stor del består av skog, kommer en av dessa utmaningar att vara skogsbrand. Sommaren 2018 bjöd på extrem torka, skogsbränder härjade i hela landet och räddningstjänsterna gick på knäna eftersom det saknades både material och personal. Samtidigt drabbades skogsägare hårt ekonomiskt, men även känslomässigt då skogen för många enskilda skogsägare också ofta beskrivs som deras livsverk.

Mycket tyder på att det i framtiden kommer att ställas än högre krav på den enskilda skogsägaren och skogsbranschen att kunna förebygga skogsbränder, men också att bidra till att hantera dem. Redan idag har skogsägaren en skyldighet att hjälpa räddningstjänsten om fastigheten drabbas av skogsbrand, men möjligheten att kunna hjälpa till varierar stort beroende på om marken ägs av ett stort skogsbolag eller av en enskild privatskogsägare. När räddningstjänsten lämnar brandområdet har skogsägaren även ett ansvar att ta över bevakningen för att förhindra att branden blossar upp igen, vilket kan behöva pågå i dagar eller veckor beroende på brandens omfattning.

Att förstå hur det är att vara skogsägare och drabbas av skogsbrand kan ge oss insikt i på vilket sätt skogsägaren har möjlighet och vilja att bidra under släckningsarbetet, hur samverkan med räddningstjänsten ser ut, men också att få veta hur skogsägaren upplever det efterföljande bevakningsansvaret.

Doktorandprojektet är en del av forskningen i forskargruppen Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA) och i forskningsprojektet Hållbart sambruk av räddningsaktörer i svensk landsbygd.