pappa med barn som går barfota på trägolv

Doktorandprojekt: Råmaterialegenskaper och processoptimering för golvprodukter med högt förädlingsvärde

Utvecklingen av träindustrin förutsätter förmåga att förnya omvandlingen av råvara genom förbättrat utbyte och förädling. Syftet med detta projekt var att bedöma och utveckla skärtekniker för minskat spill och ökat kundvärde.

Detta projekt avslutades 2023.

Fakta om projektet

Doktorand
Victor Grubîi
Huvudhandledare
Jimmy Johansson
Biträdande handledare
Ola Dagbro
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet, AB Gustaf Kährs
Finansiär
ProWood inom KK-stiftelsen
Tidsplan
2018–2023
Ämne
Skogsindustriella produktionssystem (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Utvecklingen av träindustrin förutsätter förmåga att förbättra råvaruomvandlingen genom förbättrat utbyte och förädling. Träslag för snickerier utgör en mycket konkurrensutsatt marknad avseende råvaruförsörjning. Att uppnå bättre utnyttjande av råvaran skulle göra det möjligt att förbättra råmaterialförsörjningen och tillgodose marknadens behov av trägolv. Samtidigt skulle resursutnyttjandet av materialet förbättras.

Syftet med forskningsprojektet är att bedöma och utveckla skärtekniker för minskat spill och förbättrat kundvärde. I det nuvarande tillståndet omvandlas en stor del av stammen till energiavfall i form av sågspån, med låg förädlingsgrad. Därför är syftet med projektet att optimera råvaruutnyttjandet genom att undersöka skärparametrar.

För detta bedöms en förståelse av råmaterialegenskaperna och förbehandlingskrav vara kritiska. Utveckling av kunskap inom materialets egenskaper och processbehov vid spånfri bearbetning förväntas vara de viktigaste resultaten i detta forskningsprojekt.

Projektet är en del av forskningen i projektet ProWood+.