ryggarna på mamma och flicka som sitter på kanten av en altan

Doktorandprojekt: Särskilt begåvade barn

Det här avhandlingsprojektet undersöker vilka föreställningar det finns om särskilt begåvade barn. Projektet riktar sig mot de yngre åldrarna.

Fakta om projektet

Doktorand
Åsa Morin
Huvudhandledare
Peter Erlandson
Biträdande handledare
Helena Ackesjö
Tidsplan
1 sept 2020–1 sept 2025
Ämne
Pedagogik (Institutionen för didaktik och lärares praktik, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Med sin snabba utveckling väcker särskilt begåvade barn ofta nyfikenhet hos sin omgivning. Likt alla individer är särskilt begåvade barn olika, men det finns gemensamma nämnare och drag som ofta visar sig tidigt. Trots det är det en grupp som sällan uppmärksammas, vilket tenderar att ha negativ inverkan på barnets välmående och skolgång.

Begreppet särskild begåvning är dynamiskt, vilket innebär att det tillskrivs olika betydelser beroende på den omgivande kontexten. Det saknas en enhetlig global definition om vad särskild begåvning är, vilket bidrar till svårigheten att identifiera särskilt begåvade barn.

Den här avhandlingen fokuserar på att det finns olika föreställningar om den här gruppen barns behov och utvecklingsmöjligheter, och att dessa olika föreställningar i sin tur kan komplicera relationen såväl mellan förskola/skola och hem som mellan pedagoger, vårdnadshavare och barnen själva.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP).