Japan

Doktorandprojekt: Shinto och Soft Power: popkulturell diplomati och religionsestetik i den digitala åldern

Shinto har en påtaglig estetisk närvaro på nätet, allt från officiella webbplatser knutna till Shinto-etablissemanget, till popkulturellt engagemang för "Shinto" i anime på YouTube.

Det här projektet syftar till att med hjälp av digitala verktyg och multimodal diskursanalys studera Shintos närvaro online utifrån ett religionsestetiskt perspektiv för att förstå utformningen, produktionen och distributionen av kunskap om Shinto på nätet.

Fakta om projektet

Doktorand
Martin van der Linden
Huvudhandledare
Jonas Svensson
Biträdande handledare
Beate Schirmacher
Tidsplan
2022–2026
Ämne
Religionsvetenskap, Institutionen för Kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora

Mer om projektet

I mitt forskningsprojekt studerar jag estetisk kunskapsproduktion och kunskapsspridning om Shinto på Internet. Projektet syftar till att förstå hur den digitala sfären påverkar, formar, producerar och sprider kunskap om Shinto på nätet, med särskilt intresse för religionsestetik och multimodala och intermediala mönster, strukturer och relationer som verkar däri.

Jag kommer särskilt att titta på vilka kunskapsestetiska strukturer, auktoritetshierarkier och semiotiska former som är närvarande, lyfts fram eller försvinner när olika webbplatser producerar information om Shinto. De olika presentationssätten på dessa webbplatser, bloggar och andra digitala medier online kommer också att relateras till begreppet ”soft power ("mjuk makt") och hur specifika föreställningar om Shintos miljövänlighet estetiskt produceras och sprids online genom båda populärkulturer och andra former av ”soft power” attraktion.

Materialet kommer att bestå av en kurerat samling av online-material, allt från officiella webbplatser som tillhör Shintos etablissemanget till inofficiella YouTube-videor och Wikipedia-artiklar. Projektet kommer genom ”data mining” samla in en stor databas av material och med hjälp av digitala verktyg bryta ner och kategorisera datamängderna för att möjliggöra både distansläsning av data och närläsning av specifika fall och koppla samman de olika datapunkterna för att identifiera en övergripande struktur som kan kartlägga spridningen av kunskap. Genom att skapa dessa kartor kommer jag att kunna jämföra estetiska och retoriska strukturer inom materialet och utföra en multimodal diskursanalys av hur dessa strukturer produceras, utformas och sprids.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS)