skiss över prefabricerat volymelement

Doktorandprojekt: Sidostabilitet hos höga byggnader i trä konstruerade av prefabricerade volymelement

Målet med detta doktorandprojekt är att:
• Analysera höga byggnader i trä belastade av vindlaster med hjälp av finita element-modeller.
• Analysera fördelningen av belastningen i byggnader konstruerade av volymelement av trä.
• Validera de numeriska modellerna med hjälp av experimentella tester på högsta tekniska nivå.

Fakta om projektet

Doktorand
Rajan Maharjan
Handledare
Sigurdur Ormarsson, Linnéuniversitetet
Johan Vessby, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet
Finansiärer
Linnéuniversitetet, Karlstads universitet
Tidsplan
Jan 2021–dec 2025
Ämne
Byggteknik (Institutionen för byggteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Studien kommer att fokusera på numerisk simulering och experimentella tester av förband, skjuvväggar och prefabricerade volymelement. Metoden som huvudsakligen används i studien kommer att vara parametriserade finita element-modeller och experimentella tester. Uttryck som finns i Eurokod kommer att jämföras med resultaten från finita element-modeller samt från experiment, och mer exakta och därför mer användbara uttryck för beräkning av sidostyrka hos volymelement kommer att föreslås.