ung granskog

Doktorandprojekt: Skogens kolbalans i granungskog

Genom mätningar av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas utvärderas effekten av ungskogsgödsling och jämförs mätmetoder i detta doktorandprojekt.

Fakta om projektet

Doktorand
Charlotta Håkansson
Huvudhandledare
Johan Bergh
Biträdande handledare
Anna Monrad Jensen, Linnéuniversitetet; Per-Ola Hedwall, Monica Strömgren och Tomas Lundmark, SLU
Tidsplan
1 nov 2015-
Ämne
Skogsindustriella produktionssystem (Institutionen för skog och träteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Skog och trä.