Äldre par i köket.

Doktorandprojekt: Stödja patienter och anhöriga i ett aktivt deltagande av egenvård i hemmet

Samhället står inför utmaningen att möta vårdbehoven hos en åldrande befolkning där majoriteten har minst en kronisk sjukdom som kräver vård. Dessa personer har ofta vård från flera olika vårdgivare men utför trots detta den största delen av vården själva eller tillsammans med en anhörig som egenvård i hemmet. Projektet syftar till att främja trygg vård i hemmet genom innovation och implementering av digitala stödverktyg för egenvård.

Fakta om projektet

Titel
Stödja patienter och anhöriga i ett aktivt deltagande av egenvård i hemmet
Doktorand
Susanna Strandberg
Huvudhandledare
Mirjam Ekstedt
Biträdande handledare
Cecilia Fagerström, Sofia Backåberg
Finansiär
Kampradstiftelsen & FORTE
Tidsplan
20 jan 2020–31 dec 2024
Ämne
Vårdvetenskap (institutionen för hälso- och vårdvetenskap, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)

Mer om projektet

Svensk sjukvård har en lång tradition av högkvalitativ vård för patienter med akuta tillstånd, men är inte lika väl rustad för att tillgodose behoven hos det ökande antalet äldre patienter med flera kroniska tillstånd och vårdberoende. Optimering av hälsa och livskvalitet för patienter som lever med kroniska besvär kräver en radikal omprövning av sätt att stödja patienter i att utföra egenvård. Digitala lösningar kan komplettera traditionella vården och öka tillgängligheten oavsett var man bor.

Detta projekt vill pröva nya sätt att möta hälsoproblem och behov genom individanpassade digitala stöd till äldre och deras anhöriga. Det finns ett växande intresse och förväntningar bland äldre och deras anhöriga att få tillgång till information, hälsoövervakning och att kommunicera digitalt med vårdpersonal.

Det övergripande målet med projektet är att identifiera äldre patienters förmågor att hantera egenvård hemma när de lever med flera kroniska tillstånd samt att testa och utvärdera hur en målinriktad intervention kan förbättra egenvård av kroniska tillstånd bland äldre i primärvården.

Projektet kommer att använda en deltagarorienterad ansats med mixade metoder och co-design för att utveckla en intervention som är baserad på patientens önskemål och individuella omständigheter

Målet med projektet är att öka kunskapen om äldre patienters behov av stöd i hemmet vid kroniska tillstånd och ge dem anpassade verktyg som underlättar engagemang i hälsofrämjande aktiviteter och att utföra egenvård på ett säkert sätt hemma.

Doktorandprojektet är ett delprojekt till forskningsprojektet Bättre vård till alla och en del av forskningen i forskargruppen The ReAction group – Resilient healthcare and patient activation.