datorbild på 3d-interaktion med 2d-data

Doktorandprojekt: Stödja synkron, asymmetrisk undersökning av data med hjälp av virtuell verklighet inom ramen för gemensam immersiv analys

Immersiva ("uppslukande") teknologier, som virtuell verklighet, gör det möjligt för användare att
uppleva och interagera med datorsystem med hjälp av färdigheter som man har lärt sig genom
livet, på ett naturligt sätt. Målet med detta doktorandprojekt är att öka förståelsen för design av interaktiva applikationer som använder immersiva teknologier i syfte att undersöka och analysera data.

Fakta om projektet

Doktorand
Nico Reski
Huvudhandledare
Aris Alissandrakis
Biträdande handledare
Andreas Kerren
Tidsplan
1 maj 2017–30 apr 2022
Ämne
Data- och informationsvetenskap (Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Genom att använda immersiva teknologier, som virtuell verklighet och tredimensionella användargränssnitt, är det möjligt för människor att uppleva och interagera med datorgenererade virtuella 3D-miljöer på ett mer naturligt sätt, med hjälp av färdigheter som man har lärt sig genom livet. Det tvärvetenskapliga forskningsfält som på engelska kallas immersive analytics har som syfte att undersöka och analysera data, samt stödja tolkningen av datans innebörd och fattandet av beslut.

I olika scenarier och sammanhang samlas stora mängder data nästan oavbrutet idag (big data-utmaningen). Därför blir det ännu viktigare för forskare att visualisera, tolka, hitta mönster i och skapa mening ur data. Trots framsteg inom olika teknologier som hjälper dataanalytiker, till exempel maskininlärning och datautvinning, finns det fortfarande ett behov av mänsklig tolkning, kontextualisering och ytterligare meningsskapande och beslutsfattande. Immersiva teknologier för visualisering och interaktion har potential att tillhandahålla önskade verktyg och arbetsflöden för att stödja användare som står inför denna utmaning.

Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka

  1. design av metoder för interaktion med datamängder som innehåller tidsberoende metadata, och
  2. aspekter som är viktiga för samarbete vid undersökning av data i ett scenario som innehåller en kombination av immersiva tredimensionella applikationer och icke-immersiva gränssnitt (till exempel tvådimensionella webbapplikationer).

Denna tvärvetenskapliga forskning, som inkluderar metodologiska överväganden, involverar expertkunskaper från andra ämnen, till exempel människa-datorinteraktion (MDI), virtuell verklighet (VR), tredimensionella användargränssnitt (3D UIs), immersiv analys (IA) och datorstött samarbete (CSCW).

Förväntade resultat från doktorandprojektet omfattar utveckling av interaktiva prototyper och ramverk, samt bidrag till litteratur och vetenskapssamhället för att bättre förstå utmaningarna i att designa sådana prototyper. Forskningen syftar till att bidra till det framväxande forskningsfältet immersive analytics i form av undersökning av

  1. nya metoder för interaktion med data som innehåller tidsberoende metadata i en immersiv VR-miljö, och
  2. aspekter som stödja och underlätta samarbete mellan dataanalytiker som ska undersöka samma urval av data i scenarier som använder både (nya) immersiva och (nuvarande) icke-immersiva teknologier.

Mer specifikt syftar forskningen till att göra framsteg inom analytiska arbetsflöden som

  1. underlättar engagemang och motivation under arbetet med dataanalys,
  2. integreras i nuvarande praxis för dataanalys och
  3. sporrar samarbete för meningsskapande och beslutsfattande genom användning av immersiva och icke-immersiva verktyg.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna VRxAR Labs och ISOVIS.