allmän projektbild

Doktorandprojekt: The making of the Filipino/a "homosexual"

Detta doktorandprojekt syftar till att undersöka historien bakom hur icke-normativa kön och sexualiteter medicinerades och patologiserades i Filippinerna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet under spanskt och amerikanskt kolonialstyre.

Fakta om projektet

Projektnamn
The making of the Filipino/a "homosexual": Science, homosexuality, and empire in the Philippines under colonial rule (1890s–1941)
Doktorand
Kiel Ramos Suarez
Handledare
Stefan Eklöf Amirell
Tidsplan
Sept 2019–aug 2024
Ämne
Historia (Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för humaniora)

Mer om projektet

"Västerländsk" medicin, ett av de framträdande arven från spansk och amerikansk kolonialism på Filippinerna, genomsyrar det filippinska samhället på många sätt. Historiker har visat att perioden från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet är avgörande för att underlätta spridning och överföring av vetenskaplig kunskap inom det koloniala systemet.

Detta doktorandprojekt syftar till att undersöka olika former av kolonialt vetenskapligt resande och utbyte i Filippinerna i relation till medicinska diskurser om (homo)sexualitet. Mot bakgrund av "kolonial medikalisering", en historisk process som tog sin början i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och som utsatte inföddas kroppar för kolonial medicinsk inspektion, syftar denna studie till att analysera historien om hur "homosexualitet" blev diskursivt konstruerad som en sjukdom eller rubbning i Filippinerna under spanskt och amerikanskt kolonialt styre.

Genom noggrann forskning i utvalda koloniala arkivcentra och genom noggrann analys av historisk lärdom inom medicin, koloniala och postkoloniala studier, liksom genus- och sexualitetsstudier (LGBTQ-studier), strävar denna studie efter att bredda vår förståelse för hur kolonial vetenskap och medicin påverkade diskurser om manlig och kvinnlig homosexualitet i det koloniala Filippinerna.

Projektet är en del av forskningen i forskargrupperna Forskningsklustret för koloniala förbindelser och jämförelser och Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.