Karta över Irland

Doktorandprojekt: Towards Decolonial/Gaelic Aesthesis: Delinking from Anglocentrism, Predatory Extractivism and the Coloniality of Perception in Éirinn

Detta doktorandprojekt undersöker det tre-delade projektet för kartläggning av land, produktion av landskapsmålningar och annotation av musik som utfördes av den brittiska regimen på Éirinn under 1800-talet. Det undersöker också de dekoloniala strategier som de koloniserade har använt för att skapa motstånd och respons mot dessa koloniala projekt inom den estetiska domänen.

Med dekoloniala/gäliska gensvar mot detta tre-delade projekt i förgrunden påvisar avhandlingen hur projektet har haft ihållande inverkan på hur kartografi, visualitet, sonoritet upplevts, samt på konstruktionen av estetiska hierarkier på Irland i relation till Anglocentrism och predatoriell extraktivism av de koloniserades kunskap.

Fakta om projektet

Doktorand
Eóin Ó Cuinneagáin
Huvudhandledare
Dr Barzoo Eliassi, Linnéuniversitetet
Biträdande handledare
Prof Madina Tlostanova, Linköpings Universitet
Prof Lillis Ó Laoire, National University of Ireland, Galway
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Linnéuniversitetet
Tidsplan
1 September 2018 – 31 december 2022
Ämne
Engelsk litteratur

Läs mer om projektet på den engelska versionen av sidan.

----------

Projektet är en del av forskningen i:
Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies

Cluster for Migration Citizenship, and Belonging