Lärare och två elever i klassrum

Doktorandprojekt: Utbildningskontraktets villkor – utbildningsförlopp på en förändrad gymnasielärarutbildning

Studien undersökte lärarstudenters olika vägar genom en gymnasielärarutbildning som är stadd i förändring.

Detta projekt avslutades 2016.

Fakta om projektet

Doktorand
Magnus Persson
Huvudhandledare
Ola Agevall
Biträdande handledare
Margareta Nilsson, Lindström Eva Fasth
Tidsplan
2007-2016
Ämne
Sociologi (Institutionen för samhällsstudier, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Denna studie handlar om utbildningen av blivande gymnasielärare, en lärarkategori som upplevt dramatiska förändringar i sitt yrke och sin sociala position under de sista femtio åren. Jag ställer frågan hur det är att studera på en utbildning som alla kommer in på och som leder till ett yrke vars sociala position är i en brant utförsbacke. Frågan ställer jag med hjälp av begreppet utbildningskontrakt, ett "socialt kontrakt" mellan å ena sidan studenten med sina förväntningar om vad utbildningen ska gå ut på och å andra sidan universitetets och lärarnas definition av dess innehåll, organisering och krav.

I studien visar jag hur utbildningskontraktet präglas av hur studenterna, utifrån sina förutsättningar, hanterar sin lärarutbildning inom ramen för den snabbt växande högre utbildningen. Gymnasielärarstudenternas utbildningsförlopp ser olika ut beroende på hur väl kontraktet upprätthålls under utbildningen. De olika utfallen - om studenterna tar examen eller ej, blir lärare eller inte - bildar ett tydligt socialt mönster. Utbildningsförloppens resultat bidrar både till att återskapa redan rådande sociala skillnader mellan studenterna och till att förstärka den sociala utförslöpa som präglat lärarutbildningen, och särskilt gymnasielärarutbildningen, under de senaste decennierna.