blodkroppar i blodkärlet

Doktorandprojekt: Vaskulär stress vid användning av biomaterial

I projektet studeras hur människokroppens medfödda immunförsvar samspelar med biomaterial, material som man inte föddes med utan fått in i kroppen som behandling eller ersättning vid skada på, sjukdom i eller förlust av kroppens egen förmåga. Fokus ligger på hur endotelcellerna reagerar i dessa situationer. Bättre förståelse på detta samspel mellan cellerna och biomaterial kan minska komplikationer vid behandling med biomaterial, och kan design av nya biomaterial förbättras.

Fakta om projektet

Doktorand
Linnea Andersson
Huvudhandledare
Per H Nilsson, Linnéuniversitetet
Biträdande handledare
Camilla Molin, Linnéuniversitetet Huy Quang Quach, Oslo universitet Tom Eirik Möllnes, Oslo universitet
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Vetenskapsrådet och Linnéuniversitetet, fakulteten för kemi och biomedicin.
Tidsplan
April 2020–april 2024
Ämnen
Immunologi (institutionen för kemi och biomedicin, fakulteten för hälso- och livsvetenskap)
Webbplats
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/host-response-to-biomaterials-laboratory/
Forskargrupp
Host response to biomaterials (HoRB)

Mer om projektet

När människans blod är i cirkulation i kroppens egna blodkärl, som är täckta med celler, endotelceller, är det i en mening inaktivt och anar ingen fara. Så fort blodet kommer i kontakt med något främmande, allt ifrån nålen vid en provtagning, till slangar som används vid operation och dialys eller insidan på kärlen i ett transplanterat organ, startar en reaktion, en inflammation, när kroppen känner en fara. Inflammationen startas av kroppens medfödda immunförsvar och som en följd startar också kroppens system för att stoppa blödning genom att bilda proppar, koagulationen. Dessa reaktioner fyller en funktion i många situationer människokroppen utsätts för men är inte önskvärda i kontakten med biomaterial. Biomaterial är ett samlingsnamn för det mesta sjukvården stoppar in i människokroppen för att försöka bota och lindra. I det här projektet studeras vad det är som gör att kroppen inte reagerar på sig själv men så starkt på allt den uppfattar som främmande. Om förståelse för den processen kan uppnås kan den användas för att tillverka nya, bättre biomaterial som kroppen inte uppfattar i samma grad som främmande.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Host response to biomaterials (HoRB) samt Linnæus University Centre for Biomaterials Chemistry.