En färgglad solros på ett fält bland gråa

Doktorandprojekt: Vem är ensam? Hur konstrueras äldres ensamhet på landsbygden i socialtjänstens tal, text och handling

Doktorandprojektet handlar om att synliggöra och problematisera hur äldres ensamhet på landsbygden konstrueras i socialtjänstens tal, text och handling. Som en del av detta ingår att fördjupa förståelsen kring hur den geografiska inramningen har betydelse och inverkan på socialtjänstens bedömning av ensamhet hos äldre personer på landsbygden.

Fakta om projektet

Doktorand
Michaela Ericsson
Huvudhandledare
Torun Elsrud
Biträdande handledare
Lottie Giertz, Emma Sorbring
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet (Campus Västervik), kommuner i norra Kalmar län
Tidsplan
1 sept 2020–31 aug 2024
Ämne
Socialt arbete (Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Det finns idag kunskap om riskfaktorer med ensamhet för äldre personer. Det finns också en del studier som belyser hur ensamhet är korrelerad med kön, materiell status, inkomst och ålder, samt viss kunskap om hur äldreomsorg och frivilligorganisationer verkställer och möter äldres ensamhet. Det saknas däremot kunskap om hur till exempel biståndshandläggare bemöter, dokumenterar och talar om ensamhet, både med äldre personer och internt i den egna verksamheten. Framförallt saknas det ett landsbygdsperspektiv, både på den kunskap som finns kring äldre och ensamhet och den som helt saknas.

Med mitt doktorandprojekt vill jag fylla denna kunskapslucka. Det är angeläget att få mer kunskap inom området landsbygd i relation till hur konstruktionen av ensamhet görs, eftersom vi vet väldigt lite om hur handläggare bedömer, tolkar och konstruerar ensamhet. Den grundläggande frågan är därför om plastens betydelse innebär skillnader i ojämlika levnadsvillkor för äldre människor.

Projektets syfte kan sammanfattas med att synliggöra och problematisera hur äldres ensamhet på landsbygden konstrueras i socialtjänstens tal, text och handling. Som en del av detta ingår att fördjupa förståelsen kring hur den geografiska inramningen har betydelse och inverkan på socialtjänstens bedömning av ensamhet hos äldre personer på landsbygden.

Doktorandprojektet är en del av forskningen i forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande (Social work, Disability and Ageing; SODA).