symbolisk bild på linnea

Projekt: Don-Alex

Nedbrytningsprodukter från vegetation i Östersjöns kustnära vatten: driver de giftiga blomningar av pansarflagellater?

Blomningar av giftiga pansarflagellater ökar i Östersjöns kustnära vatten och utgör en fara för akvatiska organismer och mänsklig hälsa. I det här projektet gör vi spårningsförsök med 15N för att studera kväveupptag av nedbrytningsprodukter från vegetation hos pansarflagellaten Alexandrium ostenfeldii, kopplat till populationsgenetik. Projektet är ett samarbete med Finland Miljöcentral och fältarbetet görs i Ålands skärgård och längs Polens och Sydöstra Sveriges kust.

Medarbetare