allmän projektbild

Projekt: Entreprenörskap på landsbygden – effekter på arbetsmarknadsetablering och livskvalitet

Vilka blir företagare på landsbygden och vad är viktig för att få ett framgångsrikt företagande på den svenska landsbygden? Dessa och flera andra frågor undersöker projektet "Entreprenörskap på landsbygden – effekter på arbetsmarknadsetablering och livskvalitet".

Fakta om projektet

Projektledare
Mats Hammarstedt
Övriga projektmedlemmar
Lina Aldén och Per Skedinger
Deltagande organisationer
Linnéuniversitetet
Finansiär
Familjen Kamprads stiftelse
Tidsplan
2022–2025
Ämne
Nationalekonomi (Institutionen för nationalekonomi och statistik, Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

Trots en omfattande forskning om landsbygdsrelaterat företagande är kunskaperna om vilka som blir företagare på landsbygden, vilka faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt företagande på landsbygden såväl som kunskaperna om dylikt företagandes effekter på framtida möjligheter till arbetsmarknadsetablering och upplevd livskvalitet alltjämt bristande. Detta projekt fokuserar på individer som startat och drivit företag på den svenska landsbygden. Vi tillämpar ett livscykelperspektiv på företagandet och följer individer över tid från och med att de träder in på arbetsmarknaden. 

Analysen kompletteras med en enkät som riktas till ett slumpmässigt urval av de personer som driver företag på landsbygden. Enkäten gör det möjligt att fånga upp framgångsfaktorer för och aspekter på företagandet som det inte finns information om i registerdata, exempelvis hinder för ett lyckosamt företagande och företagarnas subjektivt upplevda livskvalitet.