Surfplatta med app

Projekt: Heal-IT

Syftet med projektet Heal-IT är att utveckla bättre stöd vid egenvård och de livsstilsförändringar som krävs för äldre med hjärtsvikt i Småland. Målet är att utveckla stödsystem som möjliggör ett så normalt åldrande som möjligt.

Detta projekt avslutades under 2016.

Fakta om projektet

Projektledare
Linda Askenäs
Projektmedlemmar
Linda Askenäs och Jan Aidemark (Lnu), Caroline Fruberg och Annika O'Connor (Region Jönköpings län), Jan Mårtensson och Annette Nygårdh (Hälsohögskolan Jönköping), Anna Strömberg (Linköpings universitet)
Finansiär
Familjen Kamprads Stiftelse, med extra insatser från alla ingående parter
Tidsplan
2013-febr 2016
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)

Mer om projektet

Projektet Heal-IT är till största delen finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse, med extra insatser från alla ingående parter. I projektet ingår forskare från Institutionen för informatik på Linnéuniversitetet, Hälsohögskolan i Jönköping och Hälsouniversitetet i Linköping, samt forskare från Jönköping Academy (Region Jönköpings län). Deltar gör även patienter, närstående, vård- och omsorgspersonal samt utvecklare från Region Östergötland, Region Kronoberg och Region Jönköpings län.

Projektet är tvärvetenskapligt och använder sig av en interaktiv forskningsmetod. Syftet är att tillsammans utforska och utveckla möjligheterna att ta fram ett förbättrat stöd för egenvård av hjärtsvikt. Stödet kan bestå av processförändringar, nya IT-tjänster och användning av befintliga sådana, samt ny produktutveckling.

Forskningen som bedrivs vid Institutionen för informatik på Linnéuniversitet är främst inom områdena co-design och IT-tjänster som kommer alla till del. Vi utgår ifrån ett socio-materialistiskt perspektiv på teknikutvecklingen, med syftet att ta fram modeller och synsätt som ska underlätta utveckling av teknik. Det handlar om att utveckla begrepp, förståelse och angreppssätt som tar fasta på relationen mellan individernas förutsättningar och förmågor och teknikens egenskaper i ett faktiskt sammanhang.

Vi studerar också de organisatoriska aspekterna, med fokus på hinder och möjligheter i hela vårdkedjan att stötta innovationer utifrån patienters perspektiv. Vad kommer det att krävas för organisatoriska förändringar och anpassningar av IT för att vård- och omsorgspersonal aktivt ska kunna stödja en patientsäker egenvårdsprocess?

Heal-IT är ett av projekten i forskargruppen Learn-IT to Heal-IT.

Medarbetare