Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik i åk F-6

Projekt: Förmågor och kunskaper via entreprenöriellt lärande i matematik i åk F-6

Syftet med detta projekt är att, tillsammans med verksamma lärare, utveckla och genomföra projekt i skolan där entreprenöriellt lärande och matematisk problemlösning samverkar.

Detta projekt avslutades 2016.

Fakta om projektet

Projektledare
Christine Tidåsen
Projektmedlemmar
Hanna Palmér (Lnu), Lena Karlsson (Lnu), Christine Tidåsen (Lnu), Maxmikael Wilde Björling (Lnu) och Bengt Johannisson (Lnu)
Finansiär
Kampradstiftelsen
Tidsplan
2014-2016
Ämnen
– Matematikdidaktik (Institutionen för matematik, Fakulteten för teknik)
– Pedagogik och utvecklingsvetenskap (Institutionen för pedagogik, Fakulteten för samhällsvetenskap)
– Ledarskap, entreprenörskap och organisation (Ekonomihögskolan)

Mer om projektet

Enligt Lgr11 utgör både entreprenöriellt lärande och matematisk problemlösning centrala delar i grundskolans undervisning. I detta forskningsprojekt är det övergripande syftet att tillsammans med verksamma lärare utveckla och genomföra projekt (lektioner - aktiviteter) där dessa två "områden" samverkar. Den bakomliggande idén som ska utforskas är om de många gemensamma syften som finns mellan entreprenöriellt lärande och matematisk problemlösning är möjliga, önskvärda och/eller rimliga att samverka.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Matematikdidaktik.