linnea

Projekt: Forskning och skolutveckling – ett forskar-praktikernätverk

Projektets syfte är att vidareutveckla samspelet mellan forskning och förskolors/skolors/fritidshems utvecklingsarbete.

Detta projekt avslutades 2013.

Fakta om projektet

Projektmedlemmar: Daniel Sundberg och Jan Håkansson
Finansiärer: Skolverket och Linnéuniversitetet
Tidsplan: 2011-2013

Mer om projektet

FOS-projektets syfte är att vidareutveckla samspelet mellan forskning och förskolors/skolors/fritidshems utvecklingsarbete. Detta sker genom att:

1. Vidareutveckla modeller för genomförande och dokumentation av olika typer av pågående skolutvecklingsprojekt i medverkande kommuner – handledningsstöd från Linnéuniversitetet.

2. Inventera och analysera genomförda skolförbättringsstrategier i ett urval av medverkande kommuner – handledningsstöd från Linnéuniversitetet.

3. Genomföra fördjupade systematiska analyser av genomförda skolförbättringsstrategier – fallstudier i ett urval av kommuner genom i) analyser av resultatutveckling, ii) analyser av dokumentation, iii) intervjuer med nyckelpersoner - genomförs av forskare på Linnéuniversitetet.(iv) dokumentera erfarenheter och lärdomar dragna ur ovanstående aktiviteter och analyser – genomförs av forskare på Linnéuniversitetet. Projektet har genomförts under 2011-2012 med finansiering från Skolverket och dokumenterats bland annat i Håkansson & Sundberg (2012).