projektöversikt

Projekt: From empowering to viable living (FRONT-VL)

Att den åldrande befolkningen ska få ökat inflytande över den egna situationen och kunna bo kvar hemma längre, genom stöd från sakernas Internet. Det är visionen för FRONT-VL, ett nytt europeiskt projekt med Linnéuniversitetet som en av 21 partner och en total budget om 70 miljoner kronor.

Fakta om projektet

Projektledare vid Linnéuniversitetet
Linda Askenäs
Övriga projektmedlemmar
Jan Aidemark, Jaime Campos, Niclas Eberhagen
Deltagande organisationer
- Sverige: Telia Company, Linnéuniversitetet, Free2Move AB, Sigma Technology Solutions AB, Region Jönköping, Yodiwo AB
- Finland: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Rokua Group, Comptel Oy, Movesole Oy, Myontec Oy, Deltatron Oy
- Norge: Sintef, Tellu AS, Prediktor Medical AS
- Ungern
: Multilogic, Budapest University of Technology and Economics
- Österrike: Austrian Institute of Technology, Medical University of Vienna, Fachhochschule St Pölten, LIFEtool
Svensk finansiär
Vinnova
Tidsplan
Jan 2017–dec 2019
Ämne
Informatik (Institutionen för informatik, Fakulteten för teknik)
Webbplats
www.celticplus.eu/project-front-vl

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Learn-IT to Heal-IT.

Läs nyheten om projektet.

Mer om projektet

Syfte och mål

Den övergripande visionen för projektet är att ge den allt större åldrande befolkningen ökat inflytande över den egna situationen och att kunna stanna längre i sitt eget hem. Det innefattar såväl trygghetstekniker som möjligheter att hantera kroniska sjukdomar genom distansvård och egenvård. Projektet innebär ett nytänkande där man använder befintlig och ny teknik för att etablera smarta kommunikationslösningar som möjliggör förutseende och förebyggande insatser.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har med hjälp av befintliga tekniska standardgränssnitt lyckats skapa ett modulbaserat ekosystem med öppen standard, vilket möjliggör en framtida flexibilitet i design och skapande av nya tjänster. Konceptet har testats på flera användarfall med riktiga användare och baserat på det har de första kommersiellt paketerade tjänsterna skapats. Lösningen har visat sig reducera kostnader för vård och omsorg, samtidigt som användarna känner sig friare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under tre år, där det i inledningen är högt fokus på att etablera affärsmodeller och säkerställa ett arkitekturellt ramverk. Därefter kommer fokus att lyftas över till olika användarfall som utvecklas taktat över projekttiden. Varje användarfall påbörjas med en co-designfas där potentiella användargrupper påverkar designen av den tekniska lösningen, därefter följer utveckling, pilot och utvärdering. Stegen itereras till dess att ett slutresultat är redo.

Medarbetare