Future Industrial Services Management

Projekt: Future Industrial Services Management

Projektet avser att ta fram framtidens industriella servicecentraler genom att utveckla innovativa IT-lösningar och arbetssätt för förbättring av produktion och underhåll. Fokus ligger på integrerade, datadrivna och kundanpassade tjänster.

Detta projekt avslutades i november 2016.

Fakta om projektet

Projektledare
Mirka Kans
Projektmedlemmar
Mirka Kans (Lnu) och Anders Ingwald (Lnu)
Deltagande organisationer
Chalmers Tekniska Högskola, SICS Swedish ICT
Finansiär
Vinnova
Tidsplan
2014–2016
Ämne
Systemekonomi (institutionen för maskinteknik, fakulteten för teknik)

Resultat

Projektet avslutades i november 2016. Läs pressreleasen om resultat och slutsatser av projektet, "Stora pengar kan sparas med datadrivet underhåll i industrin".

Mer om projektet

Service och underhåll av processer och produkter är nyckeln för tillgänglighet och för att hålla produktionen rullande. Oväntade fel kan vara kostsamma eller katastrofala. Samtidigt utförs underhåll mycket frekventare och komponenter byts oftare än nödvändigt. Nya processer och produkter måste uppfylla de allt hårdare krav som ställs på miljövänlighet och effektivt utnyttjande av naturresurser, samtidigt som kunderna ställer hårdare krav på anpassning och samordningseffekter.

Att förbättra underhåll ger en stor vinstpotential både ekonomiskt och miljömässigt. Svenska leverantörsföretag har därför identifierat tjänster, service och drift för produkter och produktionssystem som ett viktigt tillväxtområde.

Genom förbättrad information om produktkomponenters servicebehov går det att använda komponenterna längre. Ökad tillgänglighet åstadkoms genom färre oplanerade stopp och minskad tid då produkten tas ur drift. Detta leder till ett ökat resursutnyttjande och bidrar på så sätt till hållbar tillväxt.

Projektet avser att ta fram framtidens industriella servicecentraler genom att utveckla innovativa IT-lösningar och arbetssätt för förbättring av produktion och underhåll. Angreppssättet fokuserar på integrerade, datadrivna och kundanpassade tjänster, med utgångspunkt i två fallstudier. Bättre insamling och utnyttjande av tillståndsdata och produktionsdata och förbättrad planering av produktion och underhåll ger besked om när åtgärder bör göras. Detta leder till högre lönsamhet och kundnytta genom bättre framförhållning, möjligheter till nya och förbättrade affärsmodeller, samt till organisatoriskt nytänkande.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Maskinteknik.