barn som idrottar utomhus

Projekt: Goda idrottsmiljöer

Syftet med detta projekt var att studera framgångsrika idrottsmiljöer med ungdomsinriktning. Med detta avses miljöer som kontinuerligt fostrar goda utövare på nationell och internationell nivå samt miljöer som lyckas engagera och behålla unga utövare under längre tid.

Fakta om projektet

Projektledare: Per Göran Fahlström
Projektmedlemmar: Per Göran Fahlström (Lnu), Susanne Linner (Lnu), Mats Glemne (Lnu) och Per Gerrevall (Lnu)
Finansiär: Riksidrottsförbundet
Tidsplan: 2014-2016
Ämne: Idrottsvetenskap (institutionen för idrottsvetenskap, fakulteten för samhällsvetenskap)

Mer om projektet

Miljöerna studeras utifrån Henriksens m fl (2010) modeller Athletic Talent Development Environment, ATDE och Environment Succes Factors, ESF.

Empiriinsamling sker genom intervjuer med företrädare för ett antal specialidrottsförbund och observation/intervjuer/dokumentanalyser i utvalda idrottsmiljöer.

Miljöstudier har gjorts i några utvalda idrotter.

Projektet var en del av forskningen i forskargruppen Idrottslig kultur, utveckling och ledning (ID-kul).